JN / MEDIA SALES

SPECIALISTEN IN ADVERTENTIE EXPLOITATIE

WAT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN

Voortraject

Wij maken uitgebreide marktanalyses en brengen gedetailleerd in kaart waar de huidige en toekomstige kansen liggen. We komen tot een concreet advies. Gezamenlijk maken we keuzes ten aanzien van de uitvoering.

Uitvoering
Het onderhouden van contact met bestaande adverteerders en het werven van nieuwe adverteerders doen we bijvoorbeeld door: bezoeken van relevante binnen- en buitenlandse beurzen, contacten met de reclamebureaux,verzamelen en controleren van het aangeleverde materiaal en dit pasklaar aanbieden aan de drukker, een correcte, overzichtelijke financiële afwikkeling met adverteerder en uitgever.

Nazorg
Zowel uitgever als adverteerder zijn wij van dienst met informatie en antwoorden op alle mogelijke vragen.